Logo InkomensafhankelijkeBoetes.nl

Inkomensafhankelijke boetes? Belachelijk!

13 argumenten tégen de invoering van inkomensafhankelijke boetes.

01.

De meeste mensen zijn tegen inkomensafhankelijke boetes.

Dat klopt. Althans, bijna 10 jaar geleden was dat nog zo. Net zoals de meeste mensen ook tegen de gehate erfbelasting zijn. En dat is best raar, want alleen vermogende Nederlanders hebben belang bij een lage 'sterftetaks'. Waardoor de gewone Nederlander juist méér (niet minder) belasting moet betalen...

Bij vaste, niet-inkomensafhankelijke boetes is het precies zo: het is vooral in het voordeel van (hele) rijke landgenoten (die bovendien in de fout gegaan zijn).

02.

In de wet wordt al rekening gehouden met het draagkrachtbeginsel.

Ja en nee. Artikel 24 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht zegt:

"Bij de vaststelling van de geldboete wordt rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte in de mate waarin dat nodig is met het oog op een passende bestraffing van de verdachte zonder dat deze in zijn inkomen en vermogen onevenredig wordt getroffen."

Maar rechters hanteren art. 24 heel verschillend, zonder al te veel inhoudelijke betekenis. Sterker nog: de Hoge Raad heeft bepaald dat alléén de standaardzin dat rekening gehouden is met de draagkracht van de verdachte, ruimschoots voldoende is om te laten zien dat de rechter er rekening mee gehouden heeft.

Kortom: er bestaan geen richtlijnen voor de manier waarop rechters met draagkracht om moeten gaan. Invoering van inkomensafhankelijke boetes kan daar eindelijk de gewenste verandering in brengen.

03.

Het is veel te ingewikkeld. Daar zit niemand op te wachten.

De overheid is er voor de burger en niet andersom. 15 Europese landen kennen inkomensafhankelijke boetes. Finland en Zweden sinds resp. 1921 en 1931. Dat is van vér voor de uitvinding van de computer. En dat werkte toen en nu prima. Maar voor ons zijn inkomensafhankelijke boetes "veel te ingewikkeld"? Dus Nederland is een achterlijk land?

We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Kroatië, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland hébben al inkomensafhankelijke boetes. Kijk hoe zij dat gedaan hebben en leer van hun fouten.

04.

Absurd! Gaan we dan straks ook allemaal inkomensafhankelijk boodschappen doen?

Dit is een bekend trucje dat vooral politici graag gebruiken. Je neemt iets wat iedereen absurd vindt (inkomensafhankelijk boodschappen doen) en koppelt dat aan iets anders (inkomensafhankelijke boetes) in de hoop dat mensen daar dan ook tegen zijn.

Maar het betalen van een boete is niet vergelijkbaar met het kopen van een krop sla bij Albert Heijn. Een boete is bedoeld als straf, om gedrag te corrigeren. En inkomensafhankelijk boodschappen doen bestaat eigenlijk al, namelijk in de vorm van tegemoetkomingen en een progressief belastingstelsel.

05.

Ik ben tegen nog meer nivellering. Nederland ís al het meest genivelleerde land van de wereld.

Zelfs als je zou willen, je kúnt door middel van (verkeers)boetes niet (de)nivelleren. Al was het maar omdat lang niet iedereen een boete krijgt.

Overigens valt het reuze mee met die nivellering. Als je alleen naar inkomens kijkt, zit Nederland qua nivellering in de Europese middenmoot. Maar als je naar vermogens kijkt, is Nederland samen met Groot-Brittannië en de Verenigde Staten een van de minst genivelleerde landen van de wereld. De rijkste 1 procent van Nederland bezit bijna 30 procent van al het vermogen.

06.

Het is niets anders dan een verkapte belastingheffing!

Nee hoor. Iedereen moet belasting betalen maar lang niet iedereen hoeft (verkeers)boetes te betalen.

07.

Iedereen moet gewoon hetzelfde bedrag betalen. Dat is wel zo eerlijk.

Gelijk beboeten is iets anders dan gelijk straffen. Voor dat laatste zijn inkomensafhankelijke (verkeers)boetes nodig. Een corrigerende tik van € 200 wordt door een AOW-er flink gevoeld; een miljonair krijgt daar helemaal niets van mee.

Een boete van 200 euro kan een AOW-er bovendien in financiële problemen brengen; een miljonair is die boete na 3 minuten alweer vergeten. Dat is niet rechtvaardig.

08.

Ik zie de bui al hangen: we gaan straks allemaal nóg meer betalen.

De essentie van inkomensafhankelijke boetes is nou juist dat 'arme' burgers minder gaan betalen en 'rijke' meer. Het totale bedrag dat de overheid op die manier binnenhaalt zou hetzelfde moeten blijven. In Duitsland nam het totale boetebedrag na invoering zelfs áf. Als jij dat niet gelooft, dan zegt dat meer over jouw wantrouwen jegens de overheid dan over het nieuw in te voeren boetesysteem.

09.

Inkomensafhankelijke boetes? Ik wil vermogensafhankelijke boetes!

De term inkomensafhankelijke boetes is gekozen omdat de (strikt genomen) enig juiste term dagboetes bij het grote publiek totaal onbekend is. Dus, voor de volledigheid: inkomensafhankelijke boetes kunnen ook het vermogen 'meenemen' in de bepaling van de hoogte van het boetebedrag.

10.

Dan krijgen we er nóg meer ambtenaren bij.

Je bent bang voor méér bureaucratie? Niet nodig. In veel landen hoef je, voor de bepaling van de hoogte van de boete, alleen een salarisstrookje in te leveren. Doe je dat niet? Dan doet de overheid onderzoek, op jóuw kosten wel te verstaan.

11.

Dat is gewoon vrágen om fraude!

Daar wordt volstrekt willekeurig op gecontroleerd. Willekeurig wil zeggen: je weet niet hoeveel kans je loopt om gecontroleerd te worden. Dat werkt verrassend goed. En als dan achteraf blijkt dat je de zaak tóch geflest hebt, wordt de boete verdubbeld. Of verdriedubbeld. Of... Nou ja, je snapt het vast wel.

12.

Dat is een grove inbreuk op mijn privacy.

Oh, je gebruikt helemaal geen Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, etc.? 😉 Maar zonder gekheid: dat is maar net hoe je het invoert. In Duitsland mag een rechter bijvoorbeeld je salaris niet opvragen.

13.

Dan gaan arme automobilisten allemaal te hard rijden.

Met andere woorden: je bent bang dat minder draagkrachtige automobilisten zich net zo asociaal gaan gedragen als sommige 'rijke' verkeersdeelnemers? En om die reden ben je tégen? Oftewel: vermogende verkeershufters zijn geen probleem, maar 'arme' wél? Dat riekt naar klassenjustitie.